Word gratis lid van de Centrale Huurdersraad. Samen komen we op voor de belangen van huurders van Openbaar Belang.

De CHR is als vereniging lid van de landelijke Woonbond. De woonbond vertegenwordigd alle aangesloten huurdersorganisaties in het overleg met AEDES ( landelijke organisatie van woningcorporaties ) en de regering. Ook verzorgen ze cursuussen voor- en ondersteunen ze de aangesloten huurdersorganisaties.