11 Apr 2022

De gemeente Zwolle heeft besloten:

  • We geven € 1300,- als eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.
  • In april 2022 wordt de toeslag als eenmalige gift uitbetaald. Het eventueel aanwezig vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.
  • In onze communicatie benadrukken we waarvoor de eenmalige energietoeslag bedoeld is. Dat het verstandig is de toeslag te reserveren voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier. We geven hierover ook tips.
  • We zullen de inwoners met een laag inkomen tot 130% van het sociaal minimum die we kennen, de toeslag ambtshalve toekennen (dus zonder schriftelijk aanvraag).
  • Huishoudens aan wie de energietoeslag niet automatisch kan worden toegekend, zullen deze moeten aanvragen. Dat kan zowel digitaal als met een aanvraagformulier. Het gaat daarbij onder meer om werkende armen, AOW-gerechtigden en zelfstandigen met een laag inkomen die dit jaar of het afgelopen jaar geen beroep deden op onze minimaregelingen. Dat kan vanaf 15 april 2022! Zodra dat kan, dan is dit te vinden op www.zwolle.nl/energietoeslag
  • De doelgroep die de eenmalige energietoeslag ambtshalve krijgt toegekend, zal hierover per brief worden geïnformeerd. Voor de niet bekende inwoners wordt een aanvraagprocedure ingericht. Hierover zal op de website van de gemeente Zwolle en via de bekende communicatiekanalen gecommuniceerd worden. De gemeente Zwolle laat tevens een persbericht uitgaan.