27 Feb 2020

Op de ALV van 13 mei 2019 heeft het bestuur van de CHR een aantal wijzigingen ondergaan. Op deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van de heren H.van Hezel en  S.I.J.van Apeldoorn. Dit na een kort dankwoord van de voorzitter en het aanbieden van een attentie.

Ook zijn vier nieuwe bestuursleden gekozen, mevrouw T.J.Felter en de heren W.P.Hogeveen, D.Holder, en R.A.Visscher.