17 Mei 2018

Dit is een groot project waarbij de flats ( 180 sociale huurwoningen ) worden gesloopt en vervangen door 240 sociale huurwoningen. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat men in dat gebied meer woningen wil laten bouwen ( 450 ) met als uitgangspunt 240 sociale huurwoningen aangevuld met duurdere huur en mogelijk koop woningen. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht voor de bouw van een openbare parkeergarage. Meer dan 70% van de huidige huurders is akkoord ! De start van het project is gepland in 2021.

 

Inmiddels zijn de plannen voor dit project aangepast. Er komen meer woningen ( 400 á 500 ), waarbij het aantal sociale huurwoningen wordt verhoogd van180 naar 230. Verder komen er midden/dure huur- en koopwoningen. Ook is er een nieuwe bewonerscommissie actief. Klik voor meer informatie