Word gratis lid van de Centrale Huurdersraad. Samen komen we op voor de belangen van huurders van Openbaar Belang.

Voor de Woningstichting Openbaar Belang (OB) in Zwolle bestaat er al vele jaren de Centrale Huurdersraad als belangenvertegenwoordiging van haar huurders. In 2010 is deze organisatie omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid onder dezelfde naam. Het bestuur van de vereniging CHR bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders van Openbaar Belang , die telkens voor een periode van 4 jaar door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden gekozen. Uit hun midden kiezen zij een dagelijks bestuur. Bepaalde taken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd door commissies.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang (CHR) 2022 was op dinsdag 17 mei om 19.30 uur.

Na twee jaren, waarin door Covid-19 geen Algemene Ledenvergadering kon worden gehouden, werd er weer een ALV gerealiseerd en waren er tal van huurders/leden aanwezig in het SIO gebouw in Zwolle Zuid.

Doordat er twee jaren geen ALV was gehouden was het een overvolle agenda met jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 en de daarbij behorende financiële verslagen met eveneens de begroting van 2022.


Stichting Wijz, sloot de avond af met een presentatie waar het accent vooral lag op ouderen en sport en beweging. Voor meer informatie zie hun site: https://www.wijz.nu/gemeente/zwolle.