Word gratis lid van de Centrale Huurdersraad. Samen komen we op voor de belangen van huurders van Openbaar Belang.

Voor de Woningstichting Openbaar Belang (OB) in Zwolle bestaat er al vele jaren de Centrale Huurdersraad als belangenvertegenwoordiging van haar huurders. In 2010 is deze organisatie omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid onder dezelfde naam. Het bestuur van de vereniging CHR bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders van Openbaar Belang , die telkens voor een periode van 4 jaar door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden gekozen. Uit hun midden kiezen zij een dagelijks bestuur. Bepaalde taken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd door commissies.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang (CHR) gaat niet door dit jaar. Deze wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2021. Meer informatie hierover staat in onze nieuwsbrief.